Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI) - Estland

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Fra 2018 vil Estland kunne søge efter den retspraksis, der er offentliggjort og trådt i kraft på grundlag af ECLI, European Case Law Identifier. Brug af identifikatoren, den estiske retspraksis kan findes hurtigere og lettere. Indførelsen af ECLI støtter også gennemførelsen af åbne dataprincipper. ECLI-symbolet er også medtaget i siden med "metadata om law" -metadata, som vil fremgå af søgeresultater i retspraksis.

ECLI-identifikatoren er blevet tilføjet til alle højesteretsafgørelser og distriktsdomstols- og distriktsdomstolsafgørelser siden andet halvår af 2016.

ECLI tildeles til offentliggjort retspraksis i del II af 2016, og antallet udgøres af fem colon-segregerede komponenter (eksempel: ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84)

ECLI: european Case Law Identifier (ECLI) — European Case Law Identifier (ECLI) EE = landekode Regionsudvalget — Identifikationskode for Regionsudvalget 2016 — Udbudsår 1.16.2798.84 (f.eks. 1-16-2798/4) i sagsnummer "-" og "/" erstattes af punkter, og der tilføjes et kontrolciffer ".84".

ECLI-nummeret kan også bruges som URI og søges i overensstemmelse med følgende logik:

(...)/retsvæsenet/ECLI/ECLI: EE — alle afgørelser med ECLA-identifikator
.../domme/ECLI/ECLI: EE: RK: 2016 — alle højesteretsafgørelser af 2016
.../tilfælde/ECLI/ECLI: RK: 2016: 1.16.2798.84 — Særligt højesterets dom

De karakteristiske træk ved retten er følgende:


Byretten i Tallinn TLRK
Tartu District Court TRRK

Tallinn Forvaltningsdomstol TLC
Tartu forvaltningsdomstol TRHK
Harju
Maakohus HMK Pärnu
County Court, TMK County Court, TMK
County Court, TMK
County Court, VMK


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 17/11/2020