Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Estonia

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Od 2018 r. Estonia będzie mogła wyszukiwać orzecznictwo opublikowane i obowiązujące na podstawie ECLI, European Case Law Identifier. Dzięki identyfikatorowi estońskie orzecznictwo można znaleźć szybciej i łatwiej. Wprowadzenie ECLI wspiera również wdrażanie zasad otwartych danych. Symbol ECLI znajduje się również na stronie metadanych orzecznictwa, która pojawi się w wynikach wyszukiwania orzecznictwa.

Sygnatura ECLI została dodana do wszystkich orzeczeń Sądu Najwyższego oraz sądów okręgowych i okręgowych od drugiej połowy 2016 r.

ECLI przypisuje się opublikowanemu orzecznictwu w części II z 2016 r., a liczba ta składa się z pięciu elementów podzielonych na kolonie (przykład: ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84)

ECLI - Europejska sygnatura orzecznictwa; EE = identyfikator kraju; KR - identyfikator sądu; 2016 R. - rok ujawnienia; 1.16.2798.84 (np. 1-16-2798/4) w przypadku numeru sprawy „-” i „/” zastępuje się punktami, a na końcu dodaje się cyfrę kontrolną „.84”.

Numer ECLI można również wykorzystywać jako URI i wyszukiwać zgodnie z następującą logiką:

.../Judiciary/ECLI/ECLI:EE - wszystkie orzeczenia opatrzone sygnaturą ECLI
.../judgments/ecli/ECLI:EE:RK:2016 - wszystkie orzeczenia Sądu Najwyższego z 2016
.../spraw/ECLI/ECLI:RK:2016:1.16.2798.84 - Szczególne orzeczenie Sądu Najwyższego

Cechy sądu są następujące:

Sąd
Rejonowy w Tallinie( TLRK) w
Tartu
Sąd
Administracyjny TRRK TallinnTLHK
Sąd Administracyjny w Tartu

w Tartu TRHK Harju Maakohus
HMK Pärnu

Sąd Okręgowy w Tartuw Tartu


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 17/11/2020