Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Гърция

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

 

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.


Гърция не участва в системата на ECLI.

Въпреки това в момента страната е на подготвителния етап от създаването на единна база данни, която ще съдържа всички национални съдебни решения. В интернет вече съществуват няколко електронни бази данни със съдебна практика, отнасящи се за:

1) Върховния съд на Гърция (Αρείου Πάγου), като базата данни съдържа само неговата съдебна практика:

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.areiospagos.gr/

2) Държавния съвет (Συμβουλίου της Επικρατείας), като базата данни съдържа единствено неговата съдебна практика:

Връзката отваря нов прозорецhttps://www.ste.gr/ste/faces/index.jsp

3) Административния съд от първа инстанция на Атина (Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών), като базата данни съдържа само неговата съдебна практика:

(достъп до тази услуга имат само сертифицираните потребители)

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.protodikeio-ath.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/

Съществуват и частни бази данни, достъпът до които е платен. Например:

1) Базата данни на Адвокатската колегия на Атина

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.dsanet.gr/

2) Базата данни на дружеството Intracom Services (частно)

Връзката отваря нов прозорецhttp://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 16/09/2016