Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Гърция

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

 

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.


Гърция не участва в системата на ECLI.

Въпреки това в момента страната е на подготвителния етап от създаването на единна база данни, която ще съдържа всички национални съдебни решения. В интернет вече съществуват няколко електронни бази данни със съдебна практика, отнасящи се за:

1) Върховния съд на Гърция (Αρείου Πάγου), като базата данни съдържа само неговата съдебна практика:

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.areiospagos.gr/

2) Държавния съвет (Συμβουλίου της Επικρατείας), като базата данни съдържа единствено неговата съдебна практика:

Връзката отваря нов прозорецhttps://www.ste.gr/ste/faces/index.jsp

3) Административния съд от първа инстанция на Атина (Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών), като базата данни съдържа само неговата съдебна практика:

(достъп до тази услуга имат само сертифицираните потребители)

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.protodikeio-ath.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/

Съществуват и частни бази данни, достъпът до които е платен. Например:

1) Базата данни на Адвокатската колегия на Атина

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.dsanet.gr/

2) Базата данни на дружеството Intracom Services (частно)

Връзката отваря нов прозорецhttp://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 16/09/2016