Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

European Case Law Identifier (ECLI) - Grækenland

Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


Grækenland deltager ikke i ECLI-systemet.

Grækenland arbejder imidlertid på at oprette en database, der omfatter alle græske retsafgørelser. Der er allerede flere elektroniske databaser over retspraksis på nettet, der føres af:

1) Grækenlands højesteret, der indeholder højesterets egen retspraksis:

Link åbner i nyt vinduehttp://www.areiospagos.gr/

2) Statsrådet, der indeholder Rådets egen retspraksis:

Link åbner i nyt vinduehttps://www.ste.gr/ste/faces/index.jsp

3) Athens forvaltningsret i første instans, der indeholder forvaltningsrettens egen praksis:

(denne tjeneste står kun til rådighed for autoriserede brugeres)

Link åbner i nyt vinduehttp://www.protodikeio-ath.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/

Der findes også private medlemsdatabaser, som man skal betale for at få adgang til, herunder:

1) Athens Advokatsamfund

Link åbner i nyt vinduehttp://www.dsanet.gr/

2) Intracom Services (privat)

Link åbner i nyt vinduehttp://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 16/09/2016