Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

European Case Law Identifier (ECLI) - Grækenland

Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

 

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.


Grækenland deltager ikke i ECLI-systemet.

Grækenland arbejder imidlertid på at oprette en database, der omfatter alle græske retsafgørelser. Der er allerede flere elektroniske databaser over retspraksis på nettet, der føres af:

1) Grækenlands højesteret, der indeholder højesterets egen retspraksis:

Link åbner i nyt vinduehttp://www.areiospagos.gr/

2) Statsrådet, der indeholder Rådets egen retspraksis:

Link åbner i nyt vinduehttps://www.ste.gr/ste/faces/index.jsp

3) Athens forvaltningsret i første instans, der indeholder forvaltningsrettens egen praksis:

(denne tjeneste står kun til rådighed for autoriserede brugeres)

Link åbner i nyt vinduehttp://www.protodikeio-ath.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/

Der findes også private medlemsdatabaser, som man skal betale for at få adgang til, herunder:

1) Athens Advokatsamfund

Link åbner i nyt vinduehttp://www.dsanet.gr/

2) Intracom Services (privat)

Link åbner i nyt vinduehttp://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 16/09/2016