Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Greċja

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

 

Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.


Il-Greċja ma tipparteċipax fis-sistema tal-ECLI.

Madankollu, bħalissa qegħdin fl-istadju ta’ tħejjija biex tinħoloq bażi ta’ dejta unifikata li tinkludi s-sentenzi kollha tal-qrati domestiċi. Diġà hemm diversi bażijiet ta' dejta elettroniċi tal-każistika fuq l-internet, relatati ma':

1) il-Qorti Suprema Ellenika, li fiha biss il-każistika tagħha:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.areiospagos.gr/

2) il-Kunsill tal-Istat, li fiha biss il-każistika tiegħu:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.ste.gr/ste/faces/index.jsp

3) il-Qorti Amministrattiva tal-Prim'Istanza ta’ Ateni, li fiha biss il-każistika tagħha:

(dan is-servizz huwa disponibbli għal utenti ċċertifikati biss)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.protodikeio-ath.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/

Hemm ukoll bażijiet ta' dejta privati b'abbonament, li l-aċċess għalihom huwa bi ħlas. Pereżempju:

1) dik tal-Kamra tal-Avukati ta’ Ateni

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.dsanet.gr/

2) dik tal-kumpanija Intracom Services (privata)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament: 16/09/2016