Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Grecja

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.


Grecja nie uczestniczy w systemie ECLI.

Obecnie jednak jesteśmy na etapie przygotowań mających na celu utworzenie ujednoliconej bazy danych obejmującej wszystkie krajowe orzeczenia sądowe. W internecie istnieje już szereg elektronicznych baz danych:

1) baza danych greckiego Sądu Najwyższego (Areios Pagos), która zawiera wyłącznie jego orzecznictwo:

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.areiospagos.gr/

2) baza danych Rady Stanu (Symvoulio tis Epikrateias), która zawiera wyłącznie jej orzecznictwo:

Link otworzy się w nowym okniehttps://www.ste.gr/ste/faces/index.jsp

3) baza danych Sądu Administracyjnego Pierwszej Instancji w Atenach (Dioikitiko Protodikeio Athinon), która zawiera wyłącznie jego orzecznictwo:

(usługa jest dostępna wyłącznie dla certyfikowanych użytkowników):

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.protodikeio-ath.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/

Istnieją również prywatne bazy danych, do których dostęp jest płatny. Na przykład:

1) baza danych Izby Adwokackiej w Atenach

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.dsanet.gr/

2) baza danych spółki Intracom Services (jest to podmiot prywatny)

Link otworzy się w nowym okniehttp://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 16/09/2016