Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Grekland

Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.


Grekland deltar inte i ECLI-systemet.

Vi håller dock på att förbereda oss på att inrätta en samlad databas som ska innehålla alla inhemska domstolsavgöranden. Det finns redan flera elektroniska databaser med rättspraxis på nätet som rör

1) Greklands högsta domstol, som endast innehåller domstolens egna avgöranden,

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.areiospagos.gr/

2) Statsrådets (högsta förvaltningsdomstol) databas, som endast innehåller domstolens egna avgöranden,

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.ste.gr/ste/faces/index.jsp

3) Atens förvaltningsdomstols (första instans) databas, som endast innehåller domstolens egna avgöranden.

(tjänsten är endast tillgänglig för certifierade användare)

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.protodikeio-ath.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/

Det finns också privata databaser som man kan få tillgång till mot betalning, exempelvis följande:

1) Atens advokatsamfunds databas:

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.dsanet.gr/

2) Företaget Intracom Services databas:

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 19/09/2016