Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI) - Europska unija

Sud Europske unije (Poveznica se otvara u novom prozoruECLI-Coordinator@curia.europa.eu) koordinator je za ECLI u područjima nadležnosti Unije.


Oznaka zemlje

„Oznaka zemlje” za Sud Europske unije koja će se koristiti u drugom elementu ECLI-ja glasi: [EU]

Generiranje ECLI-ja

Sastavnice ECLI-ja za identifikaciju odluka Suda Europske unije:

  • kratica ECLI
  • oznaka zemlje: EU
  • oznaka suda:

C = Sud

T = Opći sud

F = Službenički sud

  • godina donošenja odluke (oblik GGGG.)
  • redni broj sastavljen od:

serijskog broja odluke po nadležnosti po godini

Primjeri:

ECLI:EU:C:1998:27 je 27. dokument Suda s ECLI-jem iz 1998.

ECLI:EU:T:2012:426 je 426. dokument Općeg suda s ECLI-jem iz 2012.

ECLI:EU:F:2010:80 je 80. dokument Službeničkog suda s ECLI-jem iz 2010.

Ostale poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruEUR-Lex

Poveznica se otvara u novom prozoruCuria


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 06/10/2020