Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - EU-länder

Europeiska unionens domstol (Länken öppnas i ett nytt fönsterECLI-Coordinator@curia.europa.eu) är samordnare för ECLI för unionens jurisdiktioner.


Landskod

Landskoden för Europeiska unionens domstol, som utgör det andra elementet i ECLI-numret, är: [EU]

ECLI-numrets sammansättning

ECLI-komponenter som används för att identifiera domar från Europeiska unionens domstol:

  • ECLI-nummer
  • Landskod: EU
  • Domstolskod:

C=Domstolen

T=Tribunalen

F=Personaldomstolen

  • Året då domen meddelats (format ÅÅÅÅ)
  • Ordningsnummer sammansatt av följande:

Beslutets löpnummer per jurisdiktion per år

Exempel:

ECLI:EU:C:1998:27, vilket motsvarar domstolens 27:e dokument med ECLI 1998

ECLI:EU:T:2012:426, vilket motsvarar tribunalens 426:e dokument med ECLI 2012

ECLI:EU:F:2010:80, vilket motsvarar personaldomstolens 80:e dokument med ECLI 2010

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterEUR-Lex

Länken öppnas i ett nytt fönsterCuria


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 06/10/2020