Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI) - Englanti ja Wales


Yhdistynyt kuningaskunta ei ole tehnyt lopullista päätöstä eurooppalaisen oikeuskäytäntötunnuksen (ECLI) käyttöön ottamisesta. Eri vaihtoehtoja tutkitaan vielä.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 30/01/2017