Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Anglija in Wales


Združeno kraljestvo ni sprejelo še nobene dokončne odločitve o uvedbi evropske identifikacijske oznake sodne prakse, vendar trenutno preučuje različne možnosti.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 30/01/2017