Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Finlandia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej fiński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Finlandia wdraża obecnie europejską sygnaturę orzecznictwa (ECLI) we wszystkich bazach danych orzecznictwa Finlex – krajowej prawniczej bazy danych.


Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowym koordynatorem ds. ECLI jest Aki Hietanen, Ministerstwo Sprawiedliwości, Finlandia, e-mail: finlex@om.fi

Kod państwa

Kodem państwa Finlandii jest: [FI]

Wygenerowanie krajowego ECLI

Finlandia wdraża obecnie ECLI we wszystkich bazach danych orzecznictwa w Finlex, krajowej prawniczej bazie danych. Projekt zapoczątkowano przeprowadzeniem testów dotyczących wykorzystania ECLI w bazach danych orzecznictwa fińskiego Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Obecnie również bazy danych sądów apelacyjnych, administracyjnych i szczególnych używają ECLI. W 2013 r. metadane w orzeczeniach będą wzbogacone o metadane ECLI. Bazy danych orzecznictwa Finlex już teraz używają metadanych organizacji Dublin Core Metadata Initiative.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) będzie również stosowana w bazie danych Finlex „Orzecznictwo w literaturze prawniczej”. Baza danych obejmuje odesłania do orzecznictwa w fińskiej literaturze prawniczej od 1926 r. Orzecznictwo to zawiera orzeczenia np. fińskiego Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości WE.

Wygenerowanie krajowego ECLI

Sąd Najwyższy: ECLI:FI:KKO:2011:43

Naczelny Sąd Administracyjny: ECLI:FI:KHO:2011:85

             - streszczenia orzeczeń (bez pełnego tekstu) ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Sądy apelacyjne:

 • Sąd Apelacyjny w Helsinkach ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Sąd Apelacyjny dla wschodniej Finlandii (Itä-Suomi) ECLI:FI:I-SHO:2011:4
 • Sąd Apelacyjny – Kouvola:FI:KOUHO:2009:3
 • Sąd Apelacyjny – Rovaniemi ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Sąd Apelacyjny – Turku ECLI:FI:THO:2011:2
 • Sąd Apelacyjny – Vaasa ECLI:FI:VHO:2011:5 7

Sądy administracyjne:

 • Sąd Administracyjny w Helsinkach ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Sąd Administracyjny – Hämeenlinna ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Sąd Administracyjny – Kouvola ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Sąd Administracyjny – Kuopio ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Sąd Administracyjny – Oulu ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Sąd Administracyjny – Rovaniemi ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Sąd Administracyjny – Turku ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Sąd Administracyjny – Vaasa ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Sąd Administracyjny – Åland ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Sąd ds. ubezpieczeń społecznych (Vakuutusoikeus) ECLI:FI:VAKO:2010:757

Sąd pracy (Työtuomioistuin) ECLI:FI:TTO:2011:108

Sąd gospodarczy (Markkinaoikeus) ECLI:FI:MAO:2010:595

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieFinlex – krajowa prawnicza baza danych


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 30/06/2019