Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Chorvatsko

Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


V Chorvatské republice nebyl dosud identifikátor ECLI zaveden v Odkaz se otevře v novém okně.databázi judikatury vedené Nejvyšším soudem Chorvatské republiky (Vrhovni sud Republike Hrvatske), do které lze nahlížet prostřednictvím internetových stránek tohoto soudu. Vzhledem k důležitosti systému ECLI a nutnosti zavést jej ve všech členských státech EU rozhodly Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky a Nejvyšší soud Chorvatské republiky zadat veřejnou zakázku na zavedení systému ECLI, a to v rámci programu Spravedlnost 2014-2020 Generálního ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele.

S potěšením oznamujeme, že výše uvedených projekt byl v nedávné době Evropská komise schválila, a systém ECLI začneme zavádět spolu se zhruba desíti partnery projektu počátkem října tohoto roku.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 06/09/2016