Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI) - Horvātija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas horvātu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

 

Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.


Horvātijas Republikā ECLI nav ieviests Saite atveras jaunā logātiesu nolēmumu datubāzē, kuru administrē Horvātijas Republikas Augstākā tiesa (Vrhovni sud Republike Hrvatske) un kurai var piekļūt Augstākās tiesas tīmekļa vietnē. Ņemot vērā ECLI sistēmas nozīmīgumu un vajadzību to ieviest visās ES dalībvalstīs, Horvātijas Republikas Tieslietu ministrija un Horvātijas Republikas Augstākā tiesa nolēma iesniegt piedāvājumu ECLI sistēmas īstenošanai EK Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta programmas “Tiesiskums” 2014.–2020. gadam ietvaros.

Mums ir patiess prieks, ka Eiropas Komisija nesen oficiāli apstiprinājusi iepriekš minēto programmu un ka kopā ar aptuveni desmit projekta partneriem šā gada oktobra sākumā uzsāksim ECLI sistēmas ieviešanu.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 06/09/2016