Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Chorwacja

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej chorwacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.


W Republice Chorwacji nie wykorzystuje się jeszcze europejskiej sygnatury orzecznictwa (ECLI) na potrzeby Link otworzy się w nowym okniebazy danych orzecznictwa, którą prowadzi Sąd Najwyższy Republiki Chorwacji (Vrhovni sud Republike Hrvatske) i do której można uzyskać dostęp na jego stronie internetowej. Ze względu na wagę systemu ECLI i potrzebę jego wprowadzenia we wszystkich państwach członkowskich UE Ministerstwo Sprawiedliwości i Sąd Najwyższy podjęły decyzję o ogłoszeniu przetargu na wdrożenie systemu ECLI w ramach programu „Sprawiedliwość” na lata 2014–2020 Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów.

Z wielką satysfakcją przyjęliśmy zatwierdzenie niedawno wyżej wymienionego projektu przez Komisję Europejską; z radością zaczniemy wdrażanie systemu ECLI – wraz z dziesięcioma partnerami projektu – na początku października tego roku.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 06/09/2016