Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Chorwacja

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej chorwacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

 

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.


W Republice Chorwacji nie wykorzystuje się jeszcze europejskiej sygnatury orzecznictwa (ECLI) na potrzeby Link otworzy się w nowym okniebazy danych orzecznictwa, którą prowadzi Sąd Najwyższy Republiki Chorwacji (Vrhovni sud Republike Hrvatske) i do której można uzyskać dostęp na jego stronie internetowej. Ze względu na wagę systemu ECLI i potrzebę jego wprowadzenia we wszystkich państwach członkowskich UE Ministerstwo Sprawiedliwości i Sąd Najwyższy podjęły decyzję o ogłoszeniu przetargu na wdrożenie systemu ECLI w ramach programu „Sprawiedliwość” na lata 2014–2020 Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów.

Z wielką satysfakcją przyjęliśmy zatwierdzenie niedawno wyżej wymienionego projektu przez Komisję Europejską; z radością zaczniemy wdrażanie systemu ECLI – wraz z dziesięcioma partnerami projektu – na początku października tego roku.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 06/09/2016