Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Chorvátsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: španielčinadánčinaestónčinaangličtinafrancúzštinapoľštinarumunčina.

 

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.


V Chorvátskej republike nebol kód ECLI zavedený do Odkaz sa zobrazí v novom oknedatabázy judikatúry, ktorá je vedená na Najvyššom súde Chorvátskej republiky (Vrhovni sud Republike Hrvatske) a ktorá je prístupná na webovom sídle Najvyššieho súdu. Vzhľadom na význam systému ECLI a potrebu jeho zavedenia vo všetkýc4h členských štátoch EÚ sa preto Ministerstvo spravodlivosti Chorvátskej republiky a Najvyšší súd Chorvátskej republiky rozhodli predložiť ponuku na zavedenie systému ECLI v rámci programu Spravodlivosť na roky 2014 – 2020 Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť a spotrebiteľov.

Je pre nás veľkým uspokojením, že uvedený projekt nedávno úradne schválila Európska komisia a že začiatkom októbra tohto roka začneme spolu s asi desiatimi partnermi projektu so zavádzaním systému ECLI.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 06/09/2016