Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Irsko


Vnitrostátní koordinátor ECLI

Vnistrostátním koordinátorem ECLI je ministerstvo spravedlnosti a rovnosti (Department of Justice and Equality.)

Kód země

Irsko má kód: [IE]

Vytváření vnitrostátního ECLI

V současnosti není možné vytvářet ECLI z veřejně dostupných informací. Konkrétní podoba ECLI je stále předmětem úvah a nebyla finalizována.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 05/04/2017