Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Irska


Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI je Ministrstvo za pravosodje in enakost (Department of Justice and Equality).

Koda države

Koda države za Irsko je: [IE]

Vzpostavitev nacionalne oznake ECLI

Trenutno ni mogoče vzpostaviti oznake ECLI, ki bi temeljila na obstoječih, javno dostopnih podatkih. Natančna oblika oznake ECLI se še obravnava in o njej ni bilo dokončno odločeno.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 18/11/2019