Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI) - Internationalt

Den Europæiske Patentmyndighed


Link åbner i nyt vindueDet Europæiske Patentkontor (EPO) tilbyder en standardiseret ansøgningsprocedure for opfindere og virksomheder, der søger patentbeskyttelse i op til 40 europæiske lande. Kontoret, der kontrolleres af administrationsrådet, er det udøvende organ i Link åbner i nyt vindueDen Europæiske Patentorganisation.

ECLI-koordineringen i Det Europæiske Patentkontor forestås af Link åbner i nyt vinduepublikationsafdelingen.

Postadresse

Postfach 90
1031 Wien
Østrig

Adresse

Rennweg 12
1030 Wien
Østrig

Landekode

Landekoden for Det Europæiske Patentkontor, der skal anvendes i andet element af ECLI, er: [EP]

Sammensætningen af nationale ECLI

ECLI-komponenter til identifikation af afgørelser truffet af Det Europæiske Patentkontors appelinstanser:

 • ECLI-forkortelse
 • Landekode: EP
 • Domstolskode: BA (Det Europæiske Patentkontors appelinstanser)
 • År, hvor afgørelsen blev truffet (format ÅÅÅÅ)
 • Ordenstal bestående af:

  Afgørelsens sagsnummer (oprindeligt sagsnummer uden skråstreg). Bestående af 7 tal --> 1 tal (kode for afgørelsens type) + 4 tal (ordenstal for afgørelsen) + 2 tal (de sidste to tal i årstallet)

  Koder for typen af afgørelser i EPO:
  • D: for disciplinærappelinstansen
  • G: for den udvidede appelinstans
  • J: for den juridiske appelinstans
  • T: for den tekniske appelinstans
  • W: for afgørelser om klagesager
  • R: for afgørelser i forbindelse med anmodninger om genoptagelse af sagen

Et punktum

Dato for afgørelsen (format ÅÅÅÅMMDD)

Eksempel:

ECLI:EP:BA:2002:D000300.20020503

EP = Det Europæiske Patentkontor

BA = Det Europæiske Patentkontors appelinstanser

2002 = det år, hvor afgørelsen blev truffet (eksempel)

D000300 = D0003/00 (afgørelsens sagsnummer)

20020503 = 2002.05.03 (dato for afgørelsen)

Brugen af ECLI

ECLI anvendes til entydigt at identificere afgørelser truffet af Det Europæiske Patentkontors appelinstanser.

Det er muligt at foretage søgninger på grundlag af ECLI i databasen over EPO's appelinstansers afgørelser (se linket nedenfor).

Relevante links

Link åbner i nyt vindueDatabase over EPO's appelinstansers afgørelser

Link åbner i nyt vindueAppelinstansernes retspraksis

Link åbner i nyt vindueDet europæiske patentregister


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 20/05/2019