Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Internationellt

Europeiska patentverket


Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska patentverket (EPO) erbjuder uppfinnare ett enhetligt ansökningsförfarande för att söka patentskydd i upp till 40 europeiska länder. Europeiska patentverket är den verkställande grenen av Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska patentorganisationen, och står under tillsyn av förvaltningsrådet.

Samordningen av ECLI-frågor sköts inom Europeiska patentverket av Länken öppnas i ett nytt fönsterPublikationsavdelningen.

Postadress

Postfach 90
1031 Wien
Österrike

Besöksadress

Rennweg 12
1030 Wien
Österrike

Landskod

Landskoden för Europeiska patentverket, som utgör det andra elementet i ECLI-numret, är: [EP]

Det nationella ECLI-numrets sammansättning

ECLI-komponenter som ska användas för att identifiera avgöranden från Europeiska patentverkets överklagandenämnder:

 • ECLI-nummer
 • Landskod: EP
 • Domstolskod: BA (BA=Europeiska patentverkets överklagandenämnder)
 • Året då avgörandet meddelats (format ÅÅÅÅ)
 • Ordningsnummer sammansatt av följande:

  Avgörandets ärendenummer (ursprungligt målnummer minus snedstreck). Sammansatt av 7 siffror --> 1 siffra (kod för avgörandetyp) + 4 siffror (avgörandets ordningsnummer) + 2 siffror (de två sista siffrorna i årtalet)

  Koder för de olika typerna av avgöranden vid EPO:
  • D: Överklagandenämnden för disciplinärenden
  • G: Stora överklagandenämnden för disciplinärenden
  • J:  Överklagandenämnden för disciplinärenden
  • T: Överklagandenämnderna för tekniska frågor
  • W: Avgöranden i protestärenden
  • R: Avgöranden om prövningsansökningar

En punkt

Datum för avgörandet (format DDMMÅÅÅÅ)

Exempel:

ECLI:EP:BA:2002:D000300.20020503

EP=Europeiska patentverket

BA=Europeiska patentverkets överklagandenämnder

2002=året då avgörandet meddelats (exempel)

D000300= D0003/00 (avgörandets ärendenummer)

20020503=2002.05.03 (avgörandedatum)

Användning av ECLI

ECLI används uteslutande för att identifiera beslut från Europeiska patentverkets besvärskammare:

Sökning med hjälp av ECLI möjliggörs genom beslut i Europeiska patentverkets besvärskammare (se nedanstående länk).

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterDatabas för avgöranden som meddelats av Europeiska patentverkets överklagandenämnder

Länken öppnas i ett nytt fönsterÖverklagandenämndernas rättspraxis

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska patentregistret


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 20/05/2019