Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Itálie


Vnitrostátní koordinátor ECLI

Vnitrostátní koordinátor ECLI dosud nebyl jmenován. V současnosti je koordinátorem Generální ředitelství pro automatizované informační systémy (DGSIA) Ministerstva spravedlnosti.

Kód země

Itálie má kód [IT].

Vytváření vnitrostátního ECLI

V rámci stávajících pilotních činností se návrh na zavedení ECLI nachází ve fázi vývoje. Především se nyní definují pravidla pro vytvoření „pořadového čísla“ právních dokumentů podle standardů ECLI, počínaje souborem přístupných metadat, která zajistí jednoznačnost identifikace.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 13/10/2020