Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI) - Ιταλία


Εθνικός συντονιστής ECLI

Ο εθνικός συντονιστής ECLI δεν έχει διοριστεί ακόμα. Προς το παρόν, καθήκοντα συντονιστή εκτελεί η Γενική Διεύθυνση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Πληροφορικής (DGSIA) του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Κωδικός χώρας

Ο κωδικός χώρας για την Ιταλία είναι: [IT].

Παραγωγή εθνικού ECLI

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της τρέχουσας πιλοτικής φάσης, εκπονείται πρόταση για την εισαγωγή του ECLI. Ειδικότερα, εκπονούνται κανόνες για τη σύνθεση του αύξοντος αριθμού εγγράφων νομολογίας, όπως προβλέπει το πρότυπο του ECLI, με τη χρήση μιας σειράς προσπελάσιμων μεταδεδομένων που θα εξασφαλίζουν ότι κάθε αριθμός ταυτοποίησης είναι μοναδικός.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/10/2020