Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Itaalia


Riiklik ECLI koordinaator

Riiklikku ECLI koordinaatorit ei ole veel määratud. Praegu täidab koordinaatori ülesandeid justiitsministeeriumi automatiseeritud infosüsteemide peadirektoraat (DGSIA).

Riigikood

Itaalia riigikood on: [IT].

Riikliku ECLI moodustamine

Teemakohane tegevus on alles katsejärgus ja osana sellest koostatakse ECLI juurutamise ettepanekut. Täpsemalt koostatakse vastavalt ECLI standardis sätestatule kohtulahendi dokumentide ordinaalarvu moodustamise eeskirju, kasutades iga identifitseerimisnumbri unikaalsuse tagamiseks olemasolevaid metaandmeid.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 02/04/2019