Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Taliansko


Národný koordinátor ECLI

Národný koordinátor ECLI zatiaľ ešte nebol vymenovaný. V súčasnosti je koordinátorom Generálne riaditeľstvo pre automatizované informačné systémy (DGSIA) Ministerstva spravodlivosti.

Kód krajiny

Taliansko má tento kód krajiny: [IT].

Vytvorenie národného kódu ECLI

Návrh na zavedenie ECLI sa vypracúva ako súčasť prebiehajúcich pilotných činností . V súčasnosti sa v súlade so štandardom ECLI predovšetkým vymedzujú pravidlá vytvárania poradového čísla súdnych judikátov pomocou súboru prístupných metaúdajov na účely zabezpečenia jedinečnosti identifikačného čísla.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 13/10/2020