Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Italien


Nationell samordnare för ECLI

Någon nationell samordnare för ECLI har ännu inte utsetts. För närvarande sköts samordningen av justitieministeriet, generaldirektoratet för automatiserade datorapplikationer (Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati).

Landskod

Landskoden för Italien är: [IT].

Uppbyggnaden av nationella ECLI

Inom ramen för den pågående pilotverksamheten håller ett förslag om införande av ECLI på att utarbetas. Regler om ordningsnummer för klassificering av praxis enligt ECLI-normen håller på att utarbetas utifrån en uppsättning tillgängliga metadata, så att hänvisningarna blir unika.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 13/10/2020