Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Litva


Vnitrostátní koordinátor ECLI

Vnitrostátním koordinátorem ECLI je Národní správa soudů, L.Sapiegos st. 15, LT-10312 Vilnius, Litva. Tel. +370 52662981, e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@teismai.lt.

Kód země

Litva má kód [LT].

Vytváření vnitrostátního ECLI

ECLI se v Litvě dosud nepoužívá.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 11/04/2019