Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI) - Λιθουανία

Αποκατάσταση Αποθήκευση σε PDF

Εθνικός συντονιστής ECLI

Εθνικός συντονιστής ECLI είναι η εθνική διοίκηση δικαστηρίων – Nacionalinė teismų administracija, L.Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius, Lietuva. Τηλ.: (+370) 5 266 29 81, ηλ. ταχ.: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροinfo@teismai.lt.

Κωδικός χώρας

Ο κωδικός χώρας για τη Λιθουανία είναι: [LT].

Παραγωγή εθνικού ECLI

Το ECLI δεν έχει αρχίσει ακόμη να χρησιμοποιείται στη Λιθουανία.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/04/2019