Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Litwanja


Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI

Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI huwa l-Amministrazzjoni tal-Qrati Nazzjonali, L.Sapiegos gatvė 15, LT-10312 Vilnius, il-Litwanja. Telefon: (+370) 5 266 29 81, email: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@teismai.lt.

Il-kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi tal-pajjiż tal-Litwanja huwa [LT].

Il-ħolqien ta’ ECLI nazzjonali

L-ECLI għadu mhux jintuża fil-Litwanja.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 11/04/2019