Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Litva


Národný koordinátor ECLI

Národným koordinátorom ECLI je Správa národných súdov, L. Sapiegos gatvė 15, LT-10312 Vilnius, Litva. Tel. +370 52662981, e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@teismai.lt.

Kód krajiny

Kód krajiny pre Litvu je [LT].

Vytvorenie národného ECLI

ECLI sa v Litve zatiaľ nepoužíva.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 11/04/2019