Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI) - Latvija

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI Poveznica se otvara u novom prozoru Pravosudna je uprava.

kontaktna adresa e-pošte: Poveznica se otvara u novom prozoruKanceleja@ta.gov.lv

Oznaka zemlje

Oznaka zemlje za Latviju je: [LV]

Stvaranje nacionalne oznake ECLI

ECLI je uveden u rujnu 2017.. ECLI se dodjeljuje svim sudskim odlukama zabilježenima u pravosudnom informacijskom sustavu, osim odluka donesenih u obliku rezolucije i odluka istražnih sudaca. Javno dostupne odluke objavljene su na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://manas.tiesas.lv/eTiesas/.

Struktura elemenata oznaka ECLI

ECLI: LV: AAAAA: BBBB: CCD.E12345678.90 FF,

ECLI — stalno određivanje europske oznake sudske prakse;

LV — oznaka države članice – međunarodni kodeks Republike Latvije;

AAAAA — Kodeks Općeg suda;

BBBB — godina odluke;

CCDD.E12345678.90 — redni broj naloga

CC — dvije znamenke mjeseca u kojem je odluka donesena;

Dd — dvije znamenke datuma odluke

E12345678 — broj predmeta ili, u nedostatku broja predmeta, referentni broj arhive ili registracijski broj zahtjeva;

90 — redni broj u predmetu ili u okviru razmatranja zahtjeva (zahtjev), ako nema broja predmeta;

FF — Vrsta odluke (dio o postupanju), L (odluka), S (presuda), BL (sekundarna odluka).

Primjer: Presuda ECLI:LV:RAT:2016:1201.C28087609.1.S (ECLI se odnosi na Europsku identifikacijsku oznaku sudske prakse, LV – Međunarodni kodeks Latvije Republike Latvije, Zakonik RAT – Regionalni sud u Rigi, 2016. – godina, 1201. – datum odluke (1. prosinca), C28087609 – broj predmeta u skladu s postupcima utvrđenima u ovom poglavlju, 1. – broj naloga, J – priroda odluke).

Kodovi latvijskog suda

Šifra suda

Naziv

AT

Vrhovni sud

KUAT

Regionalni sud Kurzeme

LAAT

Regionalni sud u Latgale

ŠTAKOR

Okružni sud u Rigi

PDV

Regionalni sud u Vidzemeu

ZAT

Regionalni sud regije Zemgale

ADTJ

Okrug upravnog suda suda Jelgava sudova

OSNOVNE DOZVOLE ZA TRANSFER

Općinski sud u gradu Liepāja branik

ADTR

Okružni upravni sud u Rēzekneu

ADRT

Sudska praksa u Rigi

TV (ADTV)

Okružni sud u presudi Valmiera House

AIRP

Okružni sud u Anizukleu

ALRT

Okružni sud u Alūkneu

LRT

Okružni sud u Balvi

BSRT

Okružni sud u Bauska

CERT

Okružni sud okruga Cēsis

VOZILO ZA AUT

Sud Daugavpils

DORT

Okružni sud u Dobrieleu

GUT

Okružni sud u Gulbenu

JELT:

Sud u Jelgavi

JERT

Okružni sud u Jekabpilsu

JURTI

Morski sud iz Jūrmala

SQI

Okružni sud Krāslava

KURT

Okružni sud u Kuldīgu

PRIMIJENI

Sud u Liepāji

LIRA

Okružni sud u Limbami

LURT (LURT)

Okružni sud u Ludzom

MART

Okružni sud u Madina

OGRT

Okružni sud u Ogre

PRRT

Okružni sud u Preiļi

ZA ODMOR

Sud u Rēzekneu

RCRT

Općinski sud u Rigi – Općinski sud u Rigi

RKRT

Općinski sud grada Rige Kurzeme

RLM

Općinski sud u Rigi Latgale

RVPT

Grad Riga Vidzeme Gradski sud u Rigi

RZPT

Općinski sud u Rigi – grad Riga

ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI TERMINALI

Općinski sud u Rigi

RIRT:

Okružni sud u Rigi

SART:

Okružni sud u Saldus

[URED ZA PUBLIKACIJE]

Sud u Siguldu

TART

Okružni sud u talsi

TURT

Okružni sud u Tukumsu

VART

Okružni sud u Valki

VLT

Okružni sud u Valmieru

ZA OTVOR:

Sud u Ventspilsu


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 27/09/2019