Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Łotwa

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowym koordynatorem ds. ECLI jest Link otworzy się w nowym oknie administracja sądowa.

e-mail: Link otworzy się w nowym oknieKanceleja@ta.gov.lv

Kod kraju

Kodem państwa Łotwy jest: [LV]

Generowanie europejskiej sygnatury ECLI

ECLI wprowadzono we wrześniu 2017 r. ECLI jest przyznawane w odniesieniu do wszystkich orzeczeń sądowych zapisanych w systemie informacji sądowej, z wyjątkiem decyzji podejmowanych w formie rezolucji i decyzji sędziów prowadzących dochodzenie. Interpretacje indywidualne są publikowane na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttps://manas.tiesas.lv/eTiesas/.

Struktura elementów kodu ECLI

ECLI: LV: AAAAAAA: BBBB: CCD.E12345678.90 FF, w przypadku gdy

ECLI — stała nazwa europejskiego identyfikatora orzecznictwa;

LV — kod państwa firmy – międzynarodowy kod Republiki Łotewskiej;

AAAAAAAA — kod sądu;

BBBB — rok wydania orzeczenia;

CCDD.E12345678.90 — Numer zamówienia

CC — dwie cyfry miesiąca, w którym przyjęto decyzję;

Dd — dwie cyfry daty decyzji

E12345678 — numer sprawy lub, w przypadku braku numeru sprawy, sygnaturę archiwum lub numer rejestracji wniosku;

90 — numer porządkowy w sprawie lub w ramach rozpatrywania wniosku (wniosku), jeżeli nie ma numeru sprawy;

FF — Rodzaj decyzji (decyzja RS), L (decyzja), S (wyrok), BL (decyzja wtórna).

Przykład: Wyrok (ECLI) ECLI:LV:RAT:2016:1201.C28087609.1.S (ECLI to European Case Law Identifier, LV – Międzynarodowy kodeks postępowania karnego Republiki Łotewskiej, RAT – kodeks sądu regionalnego w Rydze, 2016 r. – rok, 1201 – orzeczenie z dnia 1 grudnia), C28087609 – numer sprawy zgodnie z procedurami określonymi w niniejszym rozdziale, 1 – Numer zamówienia, S – charakter decyzji).

Łotewskie kody sądów

Kod sądu

Nazwa

AT

Sąd Najwyższy

KUT

Sąd Rejonowy w Kurlandii

LAAT

Sąd Rejonowy w Latgale

SZCZUR

Sąd Rejonowy w Rydze

VAT

Sąd Rejonowy w Vidzemie

ZAT

Sąd Rejonowy w Zemgale

ADTJ

Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w sądzie rejonowym Jelgava

ADTL

Sąd Rejonowy w Liepāja

ADTR

Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Rēzekne w sądzie administracyjnym okręgowym

ADRT

Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Rydze

ADTV

Sąd okręgowy w Valmiery House

AIRT

Sąd rejonowy w Aizkraukle

ALT

Sąd Rejonowy w Alūkne

BLRT

Sąd Rejonowy w Balvi

W ODNIESIENIU DO BSRT

Sąd Rejonowy w Bauska

CERT

Sąd rejonowy w Cēsis

DAUT

Daugavpils (sąd okręgowy w Daugavpils)

DORT

Sąd Rejonowy w Dobele

GURT

Sąd Rejonowy w Gulbencie

W PRZYPADKU JELT:

Sąd Jelgava

JERT

Sąd Rejonowy w Jekabpils

ETURT

Sąd ds. Morza Jūrmala

KRI

Sąd Rejonowy w Krāslava

KURT

Sąd Rejonowy Kuldīga

ZASTOSUJ

Sąd Liepāja

LIR

Sąd Rejonowy w Limbaži

LURT

Sąd Rejonowy dla Ludli

MART

Sąd Rejonowy w Madonie

POJEMNOŚĆ REJESTROWA

Sąd Rejonowy w Ogrie

PRT

Sąd rejonowy w Preiļi

POZOSTAŁE

Sąd – Rēzekne

RCRT

Sąd Rejonowy dla Rygi w Rydze

RKRT

Sąd Rejonowy w Rydze w Rydze

RLM

Sąd Rejonowy w Rydze w Rydze

RVPT

Miasto Ryga Vidzeme (miejski sąd rejonowy w Rydze)

RZPT

Sąd Rejonowy w Rydze Zemgale

TERMINALE KOLEJOWO-DROGOWE

Sąd Rejonowy w Rydze w Rydze

W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORSTWA RIRT:

Sąd Rejonowy w Rydze

W PRZYPADKU SART:

Sąd Rejonowy w Saldus

[PO]

Sąd w Siguldzie

TART

Sąd Rejonowy w Talsi

TURT

Sąd Rejonowy w Tukums

VART

Sąd Rejonowy w Valka

VLT

Sąd Rejonowy w Valmierze

W PRZYPADKU ODPOWIETRZANIA:

Sąd w Ventspils


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 27/09/2019