Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Lettland

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till lettiska är dock redan färdig.


Nationell samordnare för ECLI, European Case Law Identifier (europeisk identifikationskod för rättspraxis)

Den nationella ECLI-samordnaren kommer att utses i samband med genomförandet av ECLI.

Landskod

Landskoden för Lettland är: [LV]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

Införandet av ECLI pågår.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 09/08/2017