Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Malta


Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI

Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI huwa l-Qrati ta’ Malta (courts.justice@gov.mt).

Kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi tal-pajjiż ta’ Malta huwa: [MT]

Il-ħolqien ta’ ECLI nazzjonali

F’Malta, in-numru tal-ECLI ma jistax jinħoloq mid-dettalji tas-sentenza fil-kawża disponibbli għall-utenti pubbliċi. Dan jiġi ġġenerat awtomatikament meta s-sentenza tiddaħħal fis-sistema tal-qorti.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 05/12/2018