Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Malta


Nationell samordnare för ECLI (European Case Law Identifier)

Den nationella samordnaren för ECLI är Maltas domstolar (Länken öppnas i ett nytt fönstercourts.csa@courtservices.mt).

Landskod

Landskoden för Malta är: [MT]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

I Malta är det inte möjligt att ställa samman ECLI-numret på grundval av offentligt tillgängliga uppgifter om domar. Det genereras automatiskt när domen förs in i domstolarnas register.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 13/10/2020