Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Холандия

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Национален координатор за ECLI

Националният координатор за ECLI е съдебният съвет. Можете да се свържете с администратора на следния електронен адрес: Kennissystemen@rechtspraak.nl (собственото име иВръзката отваря нов прозорецфамилията трябва да са изписани на латиница).

Държава код

За Нидерландия кодът на държавата е: [EN]

Създаване на национален ECLI

ECLI е внесен в Нидерландия на 28 юни 2013 г. ECLI може да бъде присъден на:

 • Всички решения са публикувани на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Съда.
 • Всички дисциплинарни решения са публикувани на официалния уебсайт (на съвместната Връзката отваря нов прозорецдисциплинарна уебстраница).
 • Всички съдебни решения, които не са публикувани на уебсайтовете, посочени в букви а) и б), но са публикувани в списания или бази данни, както търговски, така и отворени. Редактирането на списания или администратори на бази данни, които желаят да регистрират решенията си, може да се регистрира на посочения по-горе електронен адрес.
 • Всички съдебни решения, съдържащи се във вътрешна съдебна база данни.

Независимо от това дали съдебното решение е публикувано на двата горепосочени уебсайта, всички нидерландски ECLI — заедно най-малко с името на решаващия орган, датата на произнасяне и номера на делото — могат да бъдат намерени в Връзката отваря нов прозорецсъдилищата.

Ако са известни, се показват и номерата на публикациите в списания или бази данни. Връзката отваря нов прозорецНидерландските ECLI са структурирани, както следва:

 • „ECLI“;
 • Код на държавата „NL“;
 • Кода на съда, вж. информацията в раздел „Връзката отваря нов прозорецКодна съда“;
 • Годината на решението;
 • Сериен номер. Съществуват две възможности за това:
  • Преди 28 юни 2013 г. почти всички решения, публикувани в Нидерландия, са постановени с „LJN „(„Landelijk rechtspraak Nummer“). Това официално уведомително писмо винаги се е състояло от две букви и четири цифри, например: „AB1234“. От съображения за устойчивост тази LJN е прехвърлена в петата част на кода ECLI.
  • От 28 юни 2013 г. насам няма присъдени LJN. Всички съдебни решения, които са получили и са получили ECLI след тази дата, имат нарастващ сериен номер (състоящ се само от цифри). Това може да включва решения, постановени преди 28 юни 2013 г.

Кодове на основните съдилища

В Нидерландия има голям брой съдебни кодекси. Кодовете на основните нидерландски съдилища са дадени в таблицата по-долу.

Върховни ястия

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Върховен съд

РЗП

Прокуратура към Върховния съд (генерален адвокат)

РВМС

Държавен съвет

CRVB

Висш административен съд

CBB

Съд по жалбите в областта на търговията и промишлеността

Апелативни съдилища

ГАМС

Районният съд на Амстердам

ГАРЛ

Апелативен съд Арнхем-Леуварден

ГДХА

Апелативен съд Хага

ГЛШЕ (GHSHE)

Апелативен съд — Хертогенбос

Съдилища

РСМС

Ответник:

RBDHA

Окръжен съд Хага

РБГЕЛ

Районен съд Гелдерланд

RBLIM

Съд на Лимбург

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland (Районен съд, Централна Нидерландия)

RBNHO

Районен съд Северна Холандия

РНГН

Rechtbank Noord-Nederland (Районен съд, Северна Нидерландия)

РБОБР

Районен съд Източен Брабант

РБОВЕ

РС Оверейсел

РРУТ

Преюдициално запитване

РБЗВБ

Окръжен съд Зеланд-Западен Брабант

Кодове на всички съдилища

Пълен списък на всички нидерландски съдебни кодове, подредени по азбучен ред, е достъпен на Връзката отваря нов прозорецтази уебстраница. В случай на органи, които са престанали да съществуват, се посочва следното: „разтворен“.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 18/11/2020