Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Nizozemí

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Vnitrostátní koordinátor ECLI

Národním koordinátorem ECLI je Rada pro justici. Správce se můžete obrátit na tuto e-mailovou adresu: Odkaz se otevře v novém okně.Kennissystemen@rechtspraak.nl.

Kód země

Kód země pro Nizozemsko je: [CS]

Vytváření vnitrostátního ECLI

ECLI byl do Nizozemska dovezen dne 28. června 2013. ECLI lze udělit:

 • Všechny rozsudky zveřejněné na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách Soudního dvora.
 • Všechny disciplinární rozsudky zveřejněné na oficiálních internetových stránkách (na společných Odkaz se otevře v novém okně.disciplinárních stránkách).
 • Všechny rozsudky, které nejsou zveřejněny na internetových stránkách uvedených v písmenech a) a b), ale jsou zveřejňovány v časopisech nebo databázích, a to jak komerční, tak i otevřený přístup. Editace časopisů nebo správců databází, kteří si přejí zaznamenávat své rozsudky, se může zaregistrovat na výše uvedenou e-mailovou adresu.
 • Všechna soudní rozhodnutí obsažená ve vnitřní soudní databázi.

Bez ohledu na to, zda byl rozsudek zveřejněn na obou výše uvedených internetových stránkách, lze všechny nizozemské ECLI - spolu s alespoň názvem rozhodujícího orgánu, datem vyhlášení a číslem případu - nalézt na Odkaz se otevře v novém okně.soudech.nl.

Jsou-li známa, zobrazí se také publikační čísla rozsudku v časopisech nebo databázích. Odkaz se otevře v novém okně.Nizozemské ECLI jsou strukturovány takto:

 • „ECLI“;
 • Kód země „NL“;
 • Kód soudu, viz informace v rubrice "Účetní kódOdkaz se otevře v novém okně.;
 • Rok vynesení rozsudku;
 • Sériové číslo. Existují dvě možnosti, jak toho dosáhnout:
  • Před 28. červnem 2013 byly téměř všem rozsudkům zveřejněným v Nizozemsku uděleny „LJN“ („Landelijk rechtspraak Nummer“). Tato LJN se vždy skládala ze dvou písmen a čtyř číslic, například: „AB1234“. Z důvodů perzistence byla tato LJN převedena do páté části kódu ECLI.
  • Od 28. června 2013 nebyla udělena žádná LJN. Všechny rozsudky, které obdržely a obdržely ECLI po tomto datu, musí mít rostoucí pořadové číslo (související pouze s číslicemi). To může zahrnovat rozsudky vynesené před 28. červnem 2013.

Hlavní soudní kódy

Nizozemsko má velký počet soudních řádů. Kódy hlavních nizozemských soudů jsou uvedeny v následující tabulce.

Nejvyšší pokrmy

HR

Nejvyšší soud

PHR

Státní zastupitelství při Nejvyšším soudu (generální advokát)

RVS

Státní rada

CRVB

Vrchní správní soud

CBB

Odvolací tribunál pro obchod a průmysl

Odvolací soudy

GHAMS

Soud města Amsterdam

GHARLOVÁ

Odvolací soud Arnhem-Leeuwarden

GHDHA

Odvolací soud v Haagu

GHSHE

Court of Appeal’s-Hertogenbosch

Soudy

RBAMS

Rechtbank Amsterdam (okresní soud v Amsterodamu)

RBDHA

Okresní soud v Haagu

RBGELOVÁ

Okresní soud Gelderland

RBLIM

Soud v Limburgu

MBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Okresní soud Severní Holandsko

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland (okresní soud v severním Nizozemsku)

RBOBR

Okresní soud East Brabant

RBOVEOVÁ

Okresní soud Overijssel

RBROT

Předkládací rozhodnutí

RBZWB

Okresní soud Zeeland-West Brabant

Všechny soudní kódy

Úplný seznam všech kódů nizozemských soudů v abecedním pořadí je k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.těchto internetových stránkách. V případě subjektů, které přestaly existovat, se uvedou tyto údaje: „rozpuštěné“.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 18/11/2020