Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

European Case Law Identifier (ECLI) - Netherlands

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μέτρια

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


National ECLI Coordinator

The national ECLI Coordinator is the Council for the Judiciary. You can contact the administrator at the following email address: Link opens in new windowKennissystemen@rechtspraak.nl.

Country Code

The country code for the Netherlands is: [EN]

Generation of national ECLI

ECLI was imported into the Netherlands on 28 June 2013. An ECLI may be awarded to:

 • All judgments published on the Court’s Link opens in new windowwebsite.
 • All disciplinary judgments published on the official website (on the joint Link opens in new windowdisciplinary webpage).
 • All judgments which are not published on the websites referred to in points (a) and (b), but which are published in magazines or databases, both commercial and open access. Editing of magazines or database administrators wishing to register their judgments can register to the email address indicated above.
 • All judicial decisions contained in an internal judicial database.

Irrespective of whether a judgment has been published on the two websites mentioned above, all Dutch ECLIs — together with at least the name of the adjudicating authority, the date of pronouncement and the case number — can be found on Link opens in new windowcourts.nl.

If known, the publication numbers of the judgment in magazines or databases are also displayed. Link opens in new windowDutch ECLIs are structured as follows:

 • ‘ECLI’;
 • The country code “NL”;
 • The court code, see the information under the heading ‘CourtLink opens in new windowcode’;
 • The year of the judgment;
 • A serial number. There are two possibilities to do this:
  • Before 28 June 2013, almost all of the judgments published in the Netherlands were given a ‘LJN’ (‘Landelijk rechtspraak Nummer’). This LJN always consisted of two letters and four digits, for example: ‘AB1234’. For reasons of persistence, this LJN has been transferred to the fifth part of the ECLI code.
  • No LJNs have been awarded since 28 June 2013. All judgments which have received and are given an ECLI after this date shall have an increasing serial number (consisting only of figures). This may include judgments delivered before 28 June 2013.

Main court codes

The Netherlands has a large number of court codes. The codes of the main Dutch courts are given in the table below.

Supreme dishes

HR

Supreme Court

PHR

Public Prosecutor’s Office at the Supreme Court (Advocate General)

RVS

Council of State

CRVB

Administrative High Court

CBB

Trade and Industry Appeals Tribunal

Appellate courts

GHAMS

Court of Amsterdam

GHARL

Arnhem-Leeuwarden Court of Appeal

GHDHA

Court of Appeal The Hague

GHSHE

Court of Appeal’s-Hertogenbosch

Courts

RBAMS

Rechtbank Amsterdam (district Court, Amsterdam)

RBDHA

District Court of The Hague

RBGEL

District Court of Gelderland

RBLIM

Limburg Court

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland (District Court, Central Netherlands)

RBNHO

North Holland District Court

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland (District Court, North Netherlands)

RBOBR

East Brabant District Court

RBOVE

Overijssel district Court

RBROT

Rechtbank

RBZWB

District Court of Zeeland-West Brabant

All court codes

A complete list of all Dutch court codes, in alphabetical order, is available on Link opens in new windowthis webpage. In the case of bodies which have ceased to exist, the following shall be indicated: ‘dissolved’.


This is a machine translated version of the content. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.

Last update: 18/11/2020