Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Identificador europeo de jurisprudencia (ECLI) - Países Bajos

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Coordinador nacional del ECLI

El coordinador nacional del ECLI es el Consejo del Poder Judicial. Puede ponerse en contacto con el administrador en la siguiente dirección de correo electrónico: El enlace abre una nueva ventanaKennissystemen@rechtspraak.nl

Código de país

El código de país de los Países Bajos es: [ES]

Creación del ECLI nacional

ECLI fue importado en los Países Bajos el 28 de junio de 2013. Un ECLI podrá concederse a:

 • Todas las sentencias publicadas en el sitio El enlace abre una nueva ventanaweb del Tribunal.
 • Todas las sentencias disciplinarias publicadas en el sitio web oficial (en la página El enlace abre una nueva ventanaweb disciplinariaconjunta).
 • Todas las sentencias que no se publiquen en los sitios web mencionados en las letras a) y b), pero que se publiquen en revistas o bases de datos, tanto comerciales como de libre acceso. La edición de revistas o administradores de bases de datos que deseen registrar sus sentencias puede registrarse en la dirección de correo electrónico indicada anteriormente.
 • Todas las resoluciones judiciales contenidas en una base de datos judicial interna.

Con independencia de si se ha publicado una sentencia en los dos sitios web mencionados anteriormente, todos los ECLI neerlandeses — junto con al menos el nombre de la autoridad contratante, la fecha del pronunciamiento y el número del asunto — pueden encontrarse en los El enlace abre una nueva ventanatribunales.

Si se conocen, también se muestran los números de publicación de la sentencia en revistas o bases de datos. El enlace abre una nueva ventanaLos ECLI neerlandeses se estructuran de la siguiente manera:

 • «ECLI»;
 • El código de país «NL»;
 • El código del órgano jurisdiccional (véase la información en el epígrafe «Código del órgano jurisdiccionalEl enlace abre una nueva ventana»);
 • El año de la sentencia;
 • Un número de serie. Existen dos posibilidades para ello:
  • Antes del 28 de junio de 2013, casi todas las sentencias publicadas en los Países Bajos recibieron una «LJN» (en lo sucesivo, «Landelijk rechtspraak Nummer»). Esta LJN siempre constaba de dos letras y cuatro dígitos, por ejemplo: «AB1234». Por razones de persistencia, esta LJN se ha transferido a la quinta parte del código ECLI.
  • No se ha concedido ninguna LJN desde el 28 de junio de 2013. Todas las sentencias que hayan recibido y se dicten un ECLI después de esa fecha tendrán un número de serie cada vez mayor (compuesto únicamente por cifras). Esto puede incluir las sentencias dictadas antes del 28 de junio de 2013.

Principales códigos judiciales

Los Países Bajos tienen un gran número de códigos judiciales. Los códigos de los principales tribunales neerlandeses figuran en el cuadro que figura a continuación.

Platos azules

HR

Tribunal Supremo

PHR

Fiscalía del Tribunal Supremo (Abogado General)

RVS

Consejo de Estado

CRVB

Tribunal Superior Administrativo

CBB

Trade and Industry Appeals Tribunal (Tribunal de Apelación en materia de Comercio e Industria)

Tribunales de apelación

GHAMS

Tribunal de Ámsterdam

GHARL

Tribunal de Apelación de Arnhem-Leeuwarden

GHDHA

Tribunal de Apelación de La Haya

GHSHE

Tribunal de Apelación’ s-Hertogenbosch

Tribunales

RBAMS

Rechtbank Amsterdam (Tribunal de primera Instancia de Ámsterdam)

RBDHA

Tribunal de Primera Instancia de La Haya

RBGEL

Tribunal de distrito de Gelderland

RBLIM

Tribunal de Limburgo

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland (Tribunal de Primera Instancia de los Países Bajos Centrales)

RBNHO

Tribunal de distrito de Holanda Septentrional

RNNE

Rechtbank Noord-Nederland (Tribunal de Primera Instancia del Norte de los Países Bajos)

RBOBR

Tribunal de Distrito de East Brabant

RBOVE

Tribunal de distrito de Overijssel

RBROT

Resolución de remisión

RBZWB

Tribunal de distrito de Zeeland-West Brabant

Todos los códigos judiciales

En El enlace abre una nueva ventanaesta página web puede consultarse una lista completa de todos los códigos judiciales neerlandeses, por orden alfabético. En el caso de organismos que hayan dejado de existir, se indicará lo siguiente: «disuelto».


Esta versión se ha generado con traducción automática. El dueño de esta página no acepta responsabilidad alguna sobre la calidad de la traducción.

Última actualización: 18/11/2020