Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Holland

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Riiklik ECLI koordinaator

Riiklik ECLI koordinaator on kohtute nõukogu. Administraatoriga saate ühendust võtta järgmisel e-posti aadressil: Lingil klikates avaneb uus akenKennissystemen@rechtspraak.nl.

Riigi kood

Madalmaade riigikood on: [ET]

Riikliku ECLI kasutuselevõtt

ECLI imporditi Madalmaadesse 28. juunil 2013. ECLI võib anda:

 • Kõik Euroopa Kohtu Lingil klikates avaneb uus akenveebisaidil avaldatud kohtuotsused.
 • Kõik distsiplinaarotsused, mis on avaldatud ametlikul veebisaidil (ühisel Lingil klikates avaneb uus akendistsiplinaarmenetluse veebisaidil).
 • Kõik kohtuotsused, mida ei avaldata punktides a ja b osutatud veebisaitidel, kuid mis avaldatakse nii kaubanduslikes kui ka avatud juurdepääsuga ajakirjades või andmebaasides. Ajakirjade või andmebaasi haldajate toimetamine, kes soovivad oma otsuseid registreerida, võib registreeruda eespool nimetatud e-posti aadressil.
 • Kõik kohtulahendid, mis sisalduvad asutusesiseses kohtuandmebaasis.

Olenemata sellest, kas kohtuotsus on avaldatud kahel eespool nimetatud veebisaidil, on kõik Madalmaade ECLId koos vähemalt kohtuasutuse nime, väljakuulutamise kuupäeva ja kohtuasja numbriga kättesaadavad Lingil klikates avaneb uus akenkohtutes.nl.

Kui see on teada, kuvatakse ka kohtuotsuste avaldamisnumbrid ajakirjades või andmebaasides. Lingil klikates avaneb uus akenMadalmaade ECLId on üles ehitatud järgmiselt:

 • „ECLI“;
 • Riigikood „NL“;
 • Kohtu kood, vt teavet pealkirja "Kohtu koodLingil klikates avaneb uus akenall;
 • Kohtuotsuse tegemise aasta;
 • Seerianumber. Selleks on kaks võimalust:
  • Enne 28. juunit 2013 tehti peaaegu kõigile Madalmaades avaldatud kohtuotsustele „LJN“ (Landelijk rechtspraak Nummer). See LJN koosnes alati kahest tähest ja neljast numbrist, näiteks: „AB1234“. Püsivuse huvides on see LJN üle kantud ECLI numbri viiendasse ossa.
  • Alates 28. juunist 2013 ei ole ühtegi LJNi välja antud. Kõikidel kohtuotsustel, mis on saanud ECLI ja mis tehakse pärast seda kuupäeva, on kasvav seerianumber (mis koosneb ainult numbritest). See võib hõlmata enne 28. juunit 2013 tehtud kohtuotsuseid.

Põhikohtute koodid

Madalmaades on palju kohtuseadustikke. Madalmaade peamiste kohtute koodid on esitatud alljärgnevas tabelis.

Kõrgemad road

HR

Riigikohus

PHR

Riigiprokuratuur ülemkohtus (kohtujurist)

RVS

Riiginõukogu

CRVB

Kõrgema astme halduskohus (Administrative High Court)

CBB

Trade and Industry Appeals Tribunal (kaubandus- ja tööstusvaidluste apellatsioonikohus)

Apellatsioonikohtud

GADAMID

Amsterdami kohus

GHARL

Arnhem-Leeuwardeni apellatsioonikohus

GHDHA

Haagi apellatsioonikohus

GHSHE

Court of Appeal’s-Hertogenbosch

Kohtud

RBAMS

Internationale rechtshulpkamer

RBDHA

Haagi piirkonnakohus

RBGEL

Gelderlandi piirkonnakohus

RBLIM

Limburgi kohus

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland (Midden-Nederlandi esimese astme kohus, Madalmaad)

RBNHO

Põhja-Hollandi ringkonnakohus

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland (Põhja-Madalmaade esimese astme kohus)

RBOBR

East Brabanti ringkonnakohus

VABARIIK

Overijsseli piirkonnakohus

RBROT

Eelotsusetaotlus

RBZWB

Zeeland-West Brabanti piirkonnakohus

Kõik kohtukoodid

Lingil klikates avaneb uus akenSellel veebilehel on esitatud täielik loetelu Madalmaade kohtukoodidest tähestikulises järjekorras. Surnukehade puhul, mis on lakanud olemast, märgitakse: „lahustunud“.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 18/11/2020