Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI) - Nizozemska

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI je sudbeno vijeće. Administratoru se možete obratiti na sljedeću adresu e-pošte: Poveznica se otvara u novom prozoruKennissystemen@rechtspraak.nl.

Oznaka zemlje

Oznaka zemlje za Nizozemsku glasi: [HR]

Stvaranje nacionalne oznake ECLI

ECLI je uvezen u Nizozemsku 28. lipnja 2013. ECLI se može dodijeliti:

 • Sve presude objavljene na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama Suda.
 • Sve stegovne presude objavljene na službenim internetskim stranicama (na zajedničkoj internetskoj Poveznica se otvara u novom prozorustranici o disciplinskim mjerama).
 • Sve presude koje nisu objavljene na internetskim stranicama iz točaka (a) i (b), ali su objavljene u časopisima ili bazama podataka, kako komercijalnim tako i otvorenima. Uređivanje časopisa ili administratora baza podataka koji žele registrirati svoje presude mogu se registrirati na prethodno navedenu adresu e-pošte.
 • Sve sudske odluke sadržane u unutarnjoj pravosudnoj bazi podataka.

Neovisno o tome je li presuda objavljena na dva prethodno navedena web-mjesta, svi nizozemski ECLI-ji – zajedno s barem nazivom tijela koje odlučuje, datumom objave i brojem predmeta – mogu se pronaći na Poveznica se otvara u novom prozorusudovima.nl.

Ako su poznati, prikazuju se i brojevi objave presude u časopisima ili bazama podataka. Poveznica se otvara u novom prozoruNizozemski ECLI strukturirani su na sljedeći način:

 • „ECLI”;
 • Oznaku zemlje „NL”;
 • Oznaku suda, vidjeti informacije pod naslovom "Sudska oznakaPoveznica se otvara u novom prozoru;
 • Godina donošenja presude;
 • Serijski broj. Za to postoje dvije mogućnosti:
  • Prije 28. lipnja 2013. gotovo sve presude objavljene u Nizozemskoj donesene su „LJN” (u daljnjem tekstu: Landelijk rechtspraak Nummer). Ova se Mreža uvijek sastojala od dva slova i četiri znamenke, na primjer: „AB1234”. Zbog postojanosti ova je LJN prenesena u peti dio oznake ECLI.
  • Od 28. lipnja 2013. nije dodijeljen nijedan LJN. Sve sudske odluke koje su primljene i kojima je dodijeljen ECLI nakon tog datuma imaju sve veći serijski broj (koji se sastoji samo od brojki). To može uključivati presude donesene prije 28. lipnja 2013.

Glavni sudski kodovi

Nizozemska ima velik broj sudskih oznaka. Oznake glavnih nizozemskih sudova navedene su u tablici u nastavku.

Vrhovna jela

HR

Vrhovni sud

PHR

Državno odvjetništvo pri Vrhovnom sudu (glavni odvjetnik)

RVS

Državno vijeće

CRVB

Visoki upravni sud

CBB

Žalbeni sud za trgovinu i industriju

Žalbeni sudovi

GHAMS

Sud u Amsterdamu

GHARL

Arnhem-Leeuwarden Court of Appeal (Žalbeni sud u Arnhem-Leeuwardenu)

GHDHA

Corte d’Appello di Hague (Žalbeni sud u Haagu)

GHSHE

Court of Appeal’s-Hertogenbosch

Sudovi

RBAMS

Rechtbank Amsterdam (Sud u Amsterdamu)

RBDHA

Okružni sud u Haagu

RBGEL

Okružni sud u Gelderlandu

RBLIM

Sud u Limburgu

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland (Sud za Središnju Nizozemsku)

RBNHO

Okružni sud u Sjevernoj Hollandu

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland (Sud za Sjevernu Nizozemsku)

RBOBR

Okružni sud u Istočnom Brabantu

RBOVE

Okružni sud u Overijsselu

RBROT

Rechtbank

RBZWB

Okružni sud u Zeeland-West Brabantu

Sve tarifne oznake

Potpuni popis svih nizozemskih sudskih oznaka, po abecednom redu, dostupan je na Poveznica se otvara u novom prozoruovoj internetskoj stranici. U slučaju tijela koja su prestala postojati, navodi se sljedeće: „raspušteno”.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 18/11/2020