Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Nederländerna

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Nationell ECLI-samordnare

Den nationella ECLI-samordnaren är domstolsrådet. Du kan kontakta administratören på följande e-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterKennissystemen@rechtspraak.nl

Landskod

Nederländerna har följande landskod: [SV]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

ECLI importerades till Nederländerna den 28 juni 2013. ECLI kan tilldelas

 • Alla domar som offentliggjorts på domstolens Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.
 • Alla disciplinära domar som offentliggörs på den officiella webbplatsen (på den gemensamma Länken öppnas i ett nytt fönsterdisciplinära webbplatsen).
 • Alla domar som inte offentliggörs på de webbplatser som avses i leden a och b, men som publiceras i tidskrifter eller databaser, både kommersiella och öppna. Redigering av tidskrifter eller databasadministratörer som vill registrera sina domar kan registreras på den e-postadress som anges ovan.
 • Alla rättsliga avgöranden som finns i en intern rättslig databas.

Oavsett om en dom har offentliggjorts på de två ovannämnda webbplatserna kan alla nederländska ECLI – tillsammans med åtminstone namnet på den upphandlande myndigheten, datum för utslag och målnummer – hittas på Länken öppnas i ett nytt fönsterdomstol.nl.

Om det är känt visas även publikationsnumren för domen i tidskrifter eller databaser. Länken öppnas i ett nytt fönsterNederländska ECLI-institut är uppbyggda på följande sätt:

 • ”ECLI”.
 • Landskoden ”NL”.
 • Domstolskoden, se uppgifterna under rubriken ”DomstskodLänken öppnas i ett nytt fönster.
 • Det år då domen meddelades.
 • Ett serienummer. Det finns två möjligheter att göra detta:
  • Före den 28 juni 2013 meddelades nästan alla domar som offentliggjordes i Nederländerna ett ”LJN” (”Landelijk rechtspraak Nummer”). Detta LJN bestod alltid av två bokstäver och fyra siffror, till exempel: ”AB1234”. För närvarande har detta LJN överförts till den femte delen av ECLI-koden.
  • Inga LJN har tilldelats sedan den 28 juni 2013. Alla domar som har mottagit och har meddelats en ECLI efter detta datum ska ha ett ökande löpnummer (som endast består av siffror). Detta kan omfatta domar som meddelats före den 28 juni 2013.

Huvuddomstolskoder

Nederländerna har ett stort antal domstolskoder. Koderna för de viktigaste nederländska domstolarna anges i tabellen nedan.

Överrätter

HR

Högsta domstolen

PHR

Åklagarmyndigheten vid Högsta domstolen (generaladvokat)

RVS

Statsrådet

CRVB

Förvaltningsdomstol

CBB

Överprövningstribunalen för handel och industri

Appellationsdomstolar

GHAMS

Amsterdams domstol

GHARL

Arnhem-Leeuwardens appellationsdomstol

GHDHA

Appellationsdomstolen i Haag

GHSHE

Court of Appeal ’s-Hertogenbosch

Domstolar

RBAMS

Rechtbank Amsterdam (Domstolen i Amsterdam)

RBDHA

Distriktsdomstolen i Haag

RBGEL

Distriktsdomstolen i Gelderland

RBLIM

Domstolen i Limburg

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland (Distriktsdomstolen i centrala Nederländerna)

RBNHO

Distriktsdomstolen i North Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland (Distriktsdomstolen i norra Nederländerna)

RBOBR

East Brabant District Court

RBOVE

Distriktsdomstolen i Overijssel

RBROT

Beslut om hänskjutande

RBZWB

Distriktsdomstolen i Zeeland-West Brabant

Alla domstolskoder

En fullständig förteckning över alla nederländska domstolskoder, i alfabetisk ordning, finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterdenna webbplats. När det gäller organ som har upphört att existera ska följande anges: ”löst”.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 18/11/2020