Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Holandsko

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?


Národný koordinátor ECLI

Národný koordinátor ECLI je rada pre súdnictvo. Môžete kontaktovať správcu na tejto e-mailovej adrese: Odkaz sa zobrazí v novom okneKennissystemen@rechtspraak.nl.

Kód štátu

Kód krajiny Holandska je: [EN]

Vytvorenie vnútroštátneho kódu ECLI

ECLI bol zavedený v Holandsku 28. júna 2013. ECLI možno priradiť k:

 • Všetky súdne rozhodnutia uverejnené na internetovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknejudikatúry.
 • Všetky disciplinárne rozhodnutia uverejnené na webovom sídle vlády (na spoločnej Odkaz sa zobrazí v novom oknedisciplinárnom webovom sídle).
 • Všetky súdne rozhodnutia, ktoré nie sú uverejnené na webových sídlach uvedených v písmenách a) a b), ale sú uverejnené v časopisoch alebo databázach, a to tak komerčný, ako aj otvorený prístup. Editorské rady časopisov alebo administrátorov databáz, ktoré chcú registrovať svoje rozhodnutia, sa môžu vzťahovať na uvedenú adresu.
 • Všetky súdne rozhodnutia obsiahnuté v internej databáze judikatúry.

Bez ohľadu na to, či bol rozsudok uverejnený na uvedených dvoch webových lokalitách, sú všetky holandské európske iniciatívy občanov – spolu s aspoň názvom riadiaceho orgánu, dátum výslovnosti a číslo veci – v právnych otázkachOdkaz sa zobrazí v novom okne.nl.

Ak sú známe čísla uverejnenia, uverejnia sa aj v časopisoch alebo databázach. Odkaz sa zobrazí v novom okneHolandské európske iniciatívy občanov sú štruktúrované takto:

 • „ECLI“;
 • Kód krajiny „NL“;
 • Kód súdu, pozri informácie pod nadpisom „JudicialOdkaz sa zobrazí v novom okne Code „;
 • Rok rozsudku;
 • Sériové číslo. Existujú dve možnosti:
  • Dňa 28. júna 2013 dostali takmer všetky rozsudky vydané v Holandsku „LJN“ (ďalej len „LJN“). Toto LJN vždy pozostávalo z dvoch písmen a štyroch číslic, napríklad: „AB1234“. Z dôvodov pretrvávania sa táto skutočnosť prevzala do piatej časti kódu ECLI.
  • Od 28. júna 2013 neboli udelené LJN. Všetky rozsudky, ktoré sa stali ECLI a sú vydané po tomto dátume, majú vzostupné poradové číslo (pozostávajúce výlučne z číslic). Môžu sem patriť aj rozsudky vydané pred 28. júnom 2013.

Hlavné súdne kódy

Holandsko má veľký počet súdnych kódov. Kódy hlavných holandských misiek sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Najvyššie súdy

HR

Najvyšší súd

PHR

Generálna prokuratúra na Hoge Raad (generálny advokát)

RVS

Rada štátu

CRVB

Centrale Raad van Beroep (Odvolací súd posledného stupňa v otázkach sociálneho zabezpečenia)

CBB

Odvolací súd pre obchod a priemysel

Súdy spoločnosti Apple

GHAMS

Súd mesta Amsterdam

GHARL

Odvolací súd Arnhem-Leeuwarden

GHDHA

Odvolací súd v Haagu

GHSHE

Court of Appeal Hertogenbosch

Súdy

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBDHA

Okresný súd Haagu

POVSTALCI

Súdny dvor v Gelderlande

FAC LIM

Okresný súd Limburg

RMDNE

Oblastný súd v strednom Holandsku

RBHO

Okresný súd severného Holland

PANI RENE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBOVE

Oblastný súd v regióne Overijssel

RBOT

Okresný súd Rotterdam

RBZWB

Oblastný súd ZEELANDD-WEST Brabant

Všetky súdne kódy

Úplný zoznam všetkých holandských súdnych kódov v abecednom poradí je uverejnený na Odkaz sa zobrazí v novom oknetejto webovej stránke. Pre orgány, ktoré zanikli, sa uvádza: „odvolané“.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 11/12/2019