Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Niderlandy

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?


Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowym koordynatorem ECLI jest Rada Sądownictwa. Można skontaktować się z administratorem pod następującym adresem e-mail: Link otworzy się w nowym oknieKennissystemen@rechtspraak.nl.

Kod kraju

Kodem państwa Niderlandów jest: [PL]

Generowanie krajowej sygnatury ECLI

Sygnatura ECLI została przywieziona do Niderlandów w dniu 28 czerwca 2013 r. ECLI może zostać przyznane:

 • Wszystkie wyroki opublikowane na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Trybunału.
 • Wszystkie wyroki dyscyplinarne opublikowane na oficjalnej stronie internetowej (na wspólnej Link otworzy się w nowym okniestronie poświęconej dyscyplinom).
 • Wszystkie wyroki, które nie są publikowane na stronach internetowych, o których mowa w lit. a) i b), ale które są publikowane w czasopismach lub bazach danych, zarówno w komercyjnym, jak i otwartym dostępie. Edycja czasopism lub administratorów baz danych, którzy chcą zarejestrować swoje orzeczenia, może się zarejestrować na podany powyżej adres e-mail.
 • Wszystkie orzeczenia sądowe zawarte w wewnętrznej sądowej bazie danych.

Niezależnie od tego, czy wyrok został opublikowany na dwóch wspomnianych wyżej stronach internetowych, wszystkie niderlandzkie ECLI - wraz z co najmniej nazwą organu orzekającego, datą ogłoszenia i numerem sprawy - można znaleźć w Link otworzy się w nowym okniesądzie.nl.

Jeżeli są znane, wyświetlane są również numery publikacji wyroku w czasopismach lub bazach danych. Link otworzy się w nowym oknieNiderlandzkie ECLI mają następującą strukturę:

 • „ECLI”;
 • Kod państwa „NL”;
 • Kod sądu, zob. informacja pod nagłówkiem "Kod sąduLink otworzy się w nowym oknie;
 • Rok wydania wyroku;
 • Numer seryjny. Istnieją dwie możliwości w tym zakresie:
  • Przed dniem 28 czerwca 2013 r. prawie wszystkie wyroki opublikowane w Niderlandach otrzymały „LJN” („Landelijk rechtspraak Nummer”). LJN zawsze składała się z dwóch liter i czterech cyfr, na przykład: „AB1234”. Ze względu na trwałość LJN została przeniesiona do piątej części kodu ECLI.
  • Od dnia 28 czerwca 2013 r. nie przyznano licencji LJN. Wszystkie orzeczenia, które otrzymały i otrzymały sygnaturę ECLI po tej dacie, mają coraz liczniejszy numer seryjny (składający się wyłącznie z cyfr). Może to obejmować wyroki wydane przed dniem 28 czerwca 2013 r.

Kody sądów głównych

W Niderlandach obowiązuje wiele kodów sądowych. Kody głównych sądów niderlandzkich podano w poniższej tabeli.

Dania naczelne

HR

Sąd Najwyższy

PHR

Prokuratura przy Sądzie Najwyższym (Advocate General)

RVS

Rada Stanu

CRVB

Sąd Administracyjny

CBB

Trybunał Odwoławczy ds. Handlu i Przemysłu

Sądy apelacyjne

GHAMS

Sąd w Amsterdamie

GHARL

Sąd Apelacyjny w Arnhem-Leeuwarden

GHDHA

Sąd Apelacyjny w Hadze

GHSHE

Court of Appeal’s-Hertogenbosch

Sądy

RBAMS

Strona przeciwna:

RBDHA

Sąd Rejonowy w Hadze

RBGEL

Sąd Rejonowy w Geldria

RBLIM

Sąd w Limburgii

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland (sąd pierwszej instancji, Niderlandy)

RBNHO

Sąd Rejonowy dla Holandii Północnej

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland (sąd rejonowy dla Niderlandów Północnych)

RBOBR

Sąd Rejonowy dla Brabancji Wschodniej

RBOVE

Sąd Rejonowy w Overijssel

RBROT

Postanowienie odsyłające

RBZWB

Sąd Rejonowy dla Zelandii-Zachodniej Brabancji

Wszystkie kody sądów

Pełny wykaz wszystkich niderlandzkich kodów sądów, w porządku alfabetycznym, jest dostępny na Link otworzy się w nowym oknietej stronie internetowej. W przypadku organów, które przestały istnieć, podaje się następujące informacje: „rozwiązano”.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 18/11/2020