Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Holandsko

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?


Vnútroštátny koordinátor ECLI

Vnútroštátnym koordinátorom ECLI je súdna rada. Na administrátora sa môžete obrátiť na túto e-mailovú adresu: Odkaz sa zobrazí v novom okneKennissystemen@rechtspraak.nl.

Kód štátu

Kód krajiny pre Holandsko je: [SK]

Vytvorenie vnútroštátneho kódu ECLI

ECLI bol do Holandska dovezený 28. júna 2013. ECLI sa môže udeliť:

 • Všetky rozsudky uverejnené na Odkaz sa zobrazí v novom okneinternetovej stránke Súdneho dvora.
 • Všetky disciplinárne rozsudky uverejnené na oficiálnej webovej stránke (na spoločnej Odkaz sa zobrazí v novom oknedisciplinárnej webovej stránke).
 • Všetky rozsudky, ktoré nie sú uverejnené na webových stránkach uvedených v písmenách a) a b), ale ktoré sú uverejnené v časopisoch alebo databázach, komerčné aj otvorené. Úprava časopisov alebo správcov databáz, ktorí chcú zaregistrovať svoje rozsudky, sa môže zaregistrovať na uvedenú e-mailovú adresu.
 • Všetky súdne rozhodnutia obsiahnuté v internej súdnej databáze.

Bez ohľadu na to, či bol rozsudok uverejnený na dvoch vyššie uvedených webových sídlach, všetky holandské ECLI – spolu aspoň s názvom vydávajúceho orgánu, dátumom vyhlásenia a číslom veci – možno nájsť na Odkaz sa zobrazí v novom oknesúdoch.nl.

Ak sú známe, zobrazia sa aj čísla vydania rozsudku v časopisoch alebo databázach. Odkaz sa zobrazí v novom okneHolandské ECLI sú štruktúrované takto:

 • „ECLI“;
 • Kód krajiny „NL“;
 • Kód súdu, pozri informácie v rubrike "Kód súduOdkaz sa zobrazí v novom okne;
 • Rok rozsudku;
 • Sériové číslo. Na to existujú dve možnosti:
  • Pred 28. júnom 2013 boli takmer všetky rozsudky uverejnené v Holandsku vyhlásené za „LJN“ („Landelijk rechtspraak Nummer“). Táto LJN vždy pozostávala z dvoch písmen a štyroch číslic, napríklad: „AB1234“. Z dôvodov pretrvávania sa táto LJN presunula do piatej časti kódu ECLI.
  • Od 28. júna 2013 neboli udelené žiadne LJN. Všetky rozsudky, ktoré boli doručené a ktorým bol vydaný ECLI po tomto dátume, majú rastúce sériové číslo (pozostávajúce len z číselných údajov). To môže zahŕňať rozsudky vynesené pred 28. júnom 2013.

Kódy hlavného súdu

Holandsko má veľký počet súdnych poriadkov. Kódy hlavných holandských súdov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Najvyššie jedlá

HR

Najvyšší súd

PHR

Prokuratúra Najvyššieho súdu (generálny advokát)

RVS

Rada štátu

CRVB

Správny High Court (Vrchný správny súd)

CBB

Odvolací senát pre obchod a priemysel

Odvolacie súdy

GHAMS

Súd mesta Amsterdam

GHARL

Odvolací súd Arnhem-Leeuwarden

GHDHA

Odvolací súd Haag

GHSHE

Court of Appeal’s-Hertogenbosch

Súdy

RBAMS

Internationale rechtshulpkamer

RBDHA

Okresný súd v Haagu

RBGEL

Okresný súd Gelderland

RBLIM

Súd v Limburgu

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Okresný súd North Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Okresný súd East Brabant

RBOVE

Okresný súd Overijssel

RBROT

Rechtbank

RBZWB

Okresný súd Zeeland-West Brabant

Všetky kódy súdov

Úplný zoznam všetkých holandských súdnych kódov v abecednom poradí je k dispozícii na Odkaz sa zobrazí v novom oknetejto webovej stránke. V prípade orgánov, ktoré zanikli, sa uvedie: „rozpustený“.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 18/11/2020