Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Ţările de Jos

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Coordonatorul național ECLI

Coordonatorul național ECLI este Consiliul Judiciar. Puteți contacta administratorul la următoarea adresă de e-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăKennissystemen@rechtspraak.nl

Codul țării

Codul de țară pentru Țările de Jos este: [RO]

Generarea unui ECLI național

ECLI a fost importat în Țările de Jos la 28 iunie 2013. Un ECLI poate fi atribuit:

 • Toate hotărârile publicate pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul Curții.
 • Toate hotărârile disciplinare publicate pe site-ul oficial (pe pagina de Linkul se deschide într-o fereastră nouăinternet disciplinarăcomună).
 • Toate hotărârile care nu sunt publicate pe site-urile menționate la literele (a) și (b), dar care sunt publicate în reviste sau baze de date, atât comerciale, cât și cu acces liber. Editarea revistelor sau a administratorilor de baze de date care doresc să își înregistreze hotărârile judecătorești se poate înregistra la adresa de e-mail indicată mai sus.
 • Toate hotărârile judecătorești conținute într-o bază de date judiciară internă.

Indiferent dacă o hotărâre judecătorească a fost publicată pe cele două site-uri menționate mai sus, toate ECLI din Țările de Jos — împreună cu cel puțin numele autorității contractante, data pronunțării și numărul cauzei — pot fi găsite în Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstanțe.

Dacă sunt cunoscute, se afișează, de asemenea, numerele de publicare ale hotărârii în reviste sau baze de date. Linkul se deschide într-o fereastră nouăECLI din Țările de Jos sunt structurate după cum urmează:

 • CODUL „ECLI”;
 • Codul de țară „NL”;
 • Codul instanței, a se vedea informațiile de la rubrica „Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul instanței”;
 • Anul în care a fost pronunțată hotărârea;
 • Un număr de ordine. Există două posibilități de a face acest lucru:
  • Înainte de 28 iunie 2013, aproape toate hotărârile publicate în Țările de Jos au primit o „LJN” (denumită în continuare „Landelijk rechtspraak Nummer”). Acest LJN a constat întotdeauna din două litere și patru cifre, de exemplu: „AB1234”. Din motive de persistență, acest LJN a fost transferat în a cincea parte a codului ECLI.
  • Niciun LJN nu a mai fost atribuit de la 28 iunie 2013. Toate hotărârile care au primit și cărora li s-a acordat un ECLI după această dată trebuie să aibă un număr de serie din ce în ce mai mare (format numai din cifre). Printre acestea se pot număra hotărârile pronunțate înainte de 28 iunie 2013.

Principalele coduri ale instanțelor

Țările de Jos au un număr mare de coduri judiciare. Codurile principalelor instanțe neerlandeze sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Mâncăruri supreme

HR

Curtea Supremă

PHR

Parchetul de pe lângă Curtea Supremă (avocat general)

RVS

Consiliul de Stat

CRVB

Înalta Curte Administrativă

CBB

Trade and Industry Appeals Tribunal (Tribunalul de Apel pentru Comerț și Industrie)

Instanțe de apel

GHAMS

Tribunalul din Amsterdam

GHARL

Curtea de Apel Arnhem-Leeuwarden

GHDHA

Curtea de Apel Haga

GHSHE

Corte d’Appe’s-Hertogenbosch

Instanțele

RBAM

Rechtbank AMSTERDAM (Tribunalul din Amsterdam, Țările de Jos)

RBDHA

Tribunalul districtual Haga

RBGEL

Tribunalul districtual din Gelderland

RBLIM

Tribunalul din Limburg

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland (Tribunalul de Primă Instanță, Țările de Jos Centrale)

RBNHO

Tribunalul districtual din Olanda de Nord

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland (Tribunalul Districtual din Țările de Jos de Nord)

RBOBR

Tribunalul districtual din Brabantul de Est

RONV

Tribunalul districtual Overijssel

RBROT

Rechtbank Amsterdam

RBZWB

Tribunalul districtual Zeeland-West Brabant

Toate codurile instanțelor

O listă completă a tuturor codurilor instanțelor neerlandeze, în ordine alfabetică, este disponibilă pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăaceastă pagină web. În cazul organismelor care au încetat să existe, se indică următoarele: „dizolvat”.


Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ultima actualizare: 18/11/2020