Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Румъния

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: durchschnittlich

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Национален ECLI координатор

Министерството на правосъдието е националният координатор ECLI — Връзката отваря нов прозорецdti@just.ro

Държава код

Кодът на Румъния е: [EN]

Създаване на национален ECLI

ECLI беше въведен на равнището на румънските съдилища в края на 2015 г.

ECLI се разпределя автоматично чрез електронната деловодна система (ECRIS) на съдебни решения, постановени от 2007 г. насам от съдилищата (Висш касационен съд, апелативни съдилища, апелативни съдилища и районни съдилища). За съдебни решения, постановени след 15 декември 2015 г., ECLI също се появява на хартиен носител.

Понастоящем няма онлайн национална съдебна практика, свързана с търсачката за ECLI на портала за електронно правосъдие. Съществува обаче база данни, в която всички решения, постановени от румънските съдилища през 2010 г., се вземат от системата ECRIS и се публикуват в анонимизирана форма — ROLIIВръзката отваря нов прозорец, в процес на разработване.

В Румъния ECLI кодът се състои от:

  • „ECLI“;
  • код на държавата „RO“;
  • Код на съда — списъкът на кодовете на съдилищата може да бъде намерен тукPDF ФАЙЛ(256 Kb)BG;
  • годината на решението;
  • сериен номер, състоящ се от вътрешния номер на съответния електронен регистър в системата ECRIS (уникален на равнище съд) и номера на решението, определен в регистъра на съдебните решения (уникален за регистъра).

Пример:

Кодътпо ECLI, определен за решение, постановено от Районен съд Букурещ през 4 г., може да изглежда по следния начин: ECLI: RO: JDS4B: 2017: 001.004053, където JDS4B е кодът на съда, „2017 „— годината на съдебното решение, „001„— вътрешният номер на съответния електронен регистър в системата ECRIS, а „004053“ е номерът на решението.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 17/11/2020