Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Rumunsko

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Vnitrostátní (národní) koordinátor ECLI

Vnitrostátním koordinátorem je ministerstvo spravedlnosti ECLI — Odkaz se otevře v novém okně.dti@just.ro

Kód země

Kód země pro Rumunsko je: [CS]

Vytváření vnitrostátního ECLI

ECLI byl zaveden na úrovni rumunských soudů na konci roku 2015.

ECLI je prostřednictvím elektronického systému správy případů (ECRIS) automaticky přidělován rozsudkům vyneseným od roku 2007 soudy (High Court of Cassation and Justice, Court of Appeal, Court of Appeals and District Courts). U soudních rozhodnutí vydaných po 15. prosinci 2015 je ECLI rovněž uveden v tištěné podobě.

V současné době neexistuje on-line vnitrostátní judikatura připojená k vyhledávači ECLI portálu e-justice. Existuje však databáze, v níž jsou všechny rozsudky vydané rumunskými soudy v roce 2010 převzaty ze systému ECRIS a zveřejněny v anonymizované podobě - ROLII, která Odkaz se otevře v novém okně.se v současné době vyvíjí.

V Rumunsku se kód ECLI skládá z:

  • „ECLI“;
  • kód země „RO“;
  • Kód soudu - seznam kódů soudů lze nalézt zdePDF(256 Kb)CS;
  • rok vynesení rozsudku;
  • pořadové číslo sestávající z interního čísla odpovídajícího elektronického rejstříku v systému ECRIS (jedinečný na úrovni soudu) a čísla rozhodnutí uděleného v rejstříku soudních rozhodnutí (jedinečná pro rejstřík).

Příklad:

KódECLI přidělený rozsudku okresního soudu v Bukurešti 4 by mohl vypadat takto: ECLI: RO: JDS4B: 2017: 001.004053, kde „JDS4B“ je soudní kód, „2017“ - rok vydání rozsudku, „001“ - interní číslo odpovídajícího elektronického rejstříku v systému ECRIS a „004053“ je číslo rozhodnutí.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 17/11/2020